Facebook
Newsletter

Servicii de audit lingvistic pentru companii

 

 

Audit lingvisticPrezentare generală


Auditul are rolul de a ajuta compania să dezvolte și să implementeze o strategie corectă de training lingvistic, prin analiza nevoilor, actuale și viitoare, de comunicare într-o limbă străină. Procesul de audit poate fi aplicat la nivelul întregii companii sau al unui singur departament, ori se poate concentra pe un anumit grup de angajați.

 

 

 Avantajele unui audit lingvistic:

 

 costuri reduse (se evită includerea inutilă în curs a angajaților care nu au nevoie de el, se stabilește exact numărul de ore necesare pentru ca participanții să atingă obiectivele de învățare)

 evaluare independentă și comprehensivă a abilităților lingvistice ale angajaților: fluența, aria lexicală și corectitudinea în vorbire, corectitudinea și stilul în scriere, capacitatea de identificare și sintetizare a informațiilor principale în citire; capacitatea de identificare, rezumare și reformulare a ideilor principale în ascultare.


În livrarea de servicii lingvistice către companii urmăm, de regulă, acești pași: 

 

 

1. Demarăm în organizația dumneavoastră un audit lingvistic raportat la Cadrul Comun European de Referință pentru Limbi Străine (CEFR). 

 

2. Îi testăm (scris și oral) pe angajații pe care doriți să îi înscrieți la cursuri.

 

3. Îi intervievăm pe aceștia pentru a clarifica obiectivele lor de comunicare.

 

4. Analizăm rezultatele testelor și pe baza acestora formăm grupele de studiu.  

 

5. Finalizăm obiectivele de comunicare împreună cu managerul și/sau responsabilul de resurse umane, precum și cu viitorii cursanți.

 

6. Propunem un program de training adecvat obiectivelor și realist în ce privește conținutul cursului, locul de desfășurare al lecțiilor, frecvența acestora și durata modulelor.

 

7. Solicităm acordul clientului asupra programului de training.

 

8. Organizăm și începem cursul în maxim o săptămână de la solicitare.

 

9. Stabilim orarul și frecvența de comun acord cu studenții și trainerul.

 

10. Asigurăm posibilitatea suspendării cursului pentru o perioadă determinată acolo unde este nevoie.

 

11. Garantăm înlocuirea trainerului la solicitarea expresă a organizatorului.


Informații & contact


Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la office@britanica.ro sau la 0752.446.612 / 021.539.5888.
Vă mulțumim și vă așteptăm!

 • Britanica Learning Centre livrează următoarele cursuri de limbi străine:

 • Engleză
 • Franceză
 • Română
  pentru straini
 • Germană
 • Italiană
 • Rusă
 • Polonă
 • Arabă
 • Bulgară
 • Japoneză
 • Chineză
 • Ebraică
   • Britanica Learning Centre livrează următoarele cursuri de limbi străine:

   • Engleză
   • Franceză
   • Română
    pentru straini
   • Germană
   • Italiană
   • Rusă
   • Polonă
   • Arabă
   • Bulgară
   • Japoneză
   • Chineză
   • Ebraică